Huisregels

~ Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan;
~ Het dragen van kleding van een bepaalde voetbalclub of andere verenigingen is niet toegestaan;
~ Politieke uitingen op wat voor manier dan ook zijn niet toegestaan;
~ Drugs zijn niet toegestaan! Let op, want er geldt een “zero tolerance” beleid;
~ De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen;
~ De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijden aan te passen;
~ De minimum leeftijd voor het bezoeken van het festival is 18 jaar;
~ Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op;
~ De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers;
~ Bezoekers aan het festival dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij de ingang.
Personen die in het bezit zijn van drugs zullen worden overgedragen aan de politie;
~ Wapens zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen;
~ Het is verboden om commerciele activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein;
~ De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het festival te wijzigen;
~ Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het festivalterrein;
~ Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico;
~ De organisatie van het festival houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers;
~ Het is niet toegestaan om opnameapparatuur mee te brengen naar het festivalterrein;
~ Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken!
~ De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan;
~ Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen van het terrein verwijderd worden

EXTRA CORONA HUISREGELS

~ Ben je verkouden of heb je ziekteverschijnselen? Blijf thuis;
~ Houd rekening met elkaar en respecteer de afstandwensen van anderen;
~ Was je handen goed na het gebruik van het toilet en desinfecteer regelmatig je handen bij een van de desinfectiezuilen;
~ Volg te allen tijde de aanwijzingen op van ons personeel.

 ONZE MAATREGELEN
 
~ Er zijn aparte dames en heren toiletten die constant gereinigd en gedesinfecteerd worden;
~ Er staan over het hele festivalterrein desinctiezuilen;
~ Drank schenken we uit in plastic bekers;
~ Personeel draagt handschoenen.

Corona Voorwaarden!

We volgen hierin te allen tijde de richtlijnen van de Nederlandse overheid en passen ons beleid aan op de op dat moment geldende regelgeving. Uiteraard zullen we onze bezoekers hier dan ook tijdig over informeren!

CORONA TOEGANGSBEWIJS

Om toegang te krijgen tot ons festival moet je net als op alle andere festivals deze zomer, aan kunnen tonen dat je negatief bent getest op corona, volledig gevaccineerd, of hersteld bent van Corona. Gebruik van de app CoronaCheck is hiervoor verplicht. Download de app en maak een QR-code aan door een testbewijs, vaccinatiebewijs of herstelbewijs te uploaden. Volg de instructies in de app CoronaCheck of op www.coronacheck.nl. Wanneer je je moet testen moet dit via www.testenvoortoegang.nl, maak hier een afspraak voor jou dichtstbijzijnde Testen Voor Toegang locatie, deze testen zijn geheel gratis. Let op! Testresultaten van de GGD of zelftests worden niet geaccepteerd als geldig corona toegangsbewijs. Je test mag niet ouder zijn dan 24 uur.

Zonder de QR code in deCoronaCheck app en je legitimatiebewijs en toegangsticket krijg je geen toegang tot het evenement. Wanneer je dit niet goed geregeld hebt is Finally Fiesta niet verplicht de ticketgelden te restitueren.